Giới Thiệu WHS

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO WHS NÂNG CAO

Thời gian: 10h – 11h sáng thứ 5 hàng tuần

Mục tiêu:

1. Thành viên hiểu rõ chiến lược sắp cây hệ thống và cách lập power team

2. Thành viên hiểu rõ vai trò nhiệm vụ của từng vị trí trong power team và cách phối hợp với ban điều hành WHS Việt Nam

3. Thành viên có thể tư vấn về dự án cho tuyến dưới của mình để bắt đầu phát triển hệ thống.

Kết quả thu được

1. 100 % thành viên phải hiểu rõ cách làm

lịch đào tạo nhóm và cách làm truyền thông chủ động cho cá nhân gắn với dự án để thu hút thành viên

2. 100% thành viên biết và sắp xếp được power team

Các thành viên đăng ký chính thức thành công sẽ được bộ phận admin gửi link các tài liệu đào tạo chuyên sâu gồm :

1.         Link khoá học phương pháp phát triển mạng lưới WHS bằng 2 tay với mô hình hệ sinh thái & tiếp thị liên kết

2.         Link sách nói đào tạo chiến lược phát triển 100.000 thành viên dành cho HLV

3.         Link sách nói đào tạo về cách thức hợp tác với nhà cung cấp

4.         Link sách nói đào tạo cho người khởi nghiệp

 

Kịch bản khung

10h-10h30’: Kết nối trao đổi và tìm hiểu mong muốn , mục tiêu , công việc hiện tại của từng khách mời thông qua phần kết nối 60’ của từng người.

Các câu hỏi cụ thể :

            1.         Bạn đã đăng ký gia nhập WHS thành công chưa ?

            2.         Bạn đã suy nghĩ tới việc lập power team chưa?

            3.         Bạn có thể dành ra 1 tuần 2 tiếng để phát triển mạng lưới cho bạn với mục tiêu đạt được 100.000 thành viên trong mạng lưới của mình không ?

Người điều phối đưa câu hỏi và các thành viên viết câu trả lời trong phần chat bên cạnh việc trả lời trực tiếp.

10h30- 11h: tư vấn và giải đáp các câu hỏi dành cho chiến lược 100.000 thành viên với 1 HLV

11h-11h15’: Tư vấn trả lời hỏi đáp dành cho nhà cung cấp

11h15’-11h30’: Tư vấn trả lời hỏi đáp cho NKN

và QTV

11h30’-12h: Xác lập power team và định hướng từng team thiết lập đội ngũ và lịch trình hoạt động từng team.

Kịch bản chi tiết