NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC NỤ CƯỜI

0đ


Design lần 1: Thiết kế nụ cười trên phần mềm hiện đại

Design lần 2 : Điêu khắc nụ cười tạo nét duyên và nét riêng

Dựng hình 3d : scan 3d dựng hình 3d của mẫu hàm, mẫu răng

Design lần 3: công nghệ cad-cam để thiết kế và in 3D

Tiện lợi : 

-Thấy trước kết quả , đạt thẩm mỹ cao nhất

- Tiết kiệm số răng và men răng phải mài 

- Bảo tồn sức khỏe và rút ngắn thời gian điều trị

- Nhanh, chính xác và tiết kiệm chi phí.
** Giá liên hệ